Menu

Waarom ik geen eieren eet

Één van de dingen die mensen mij vragen als ik vertel dat ik plantaardig eet, is wat er dan mis is met het eten van eieren. Het eten van eieren van de boer die goed voor zijn kippen zorgt is toch geen probleem? In deze blogpost zal ik proberen uit te leggen waarom ik toch heb besloten geen eieren te eten.  

Allereerst even wat statistieken. Nederlanders eten gemiddeld 13 gram ei per dag. Dit komt neer op ongeveer 210 eieren per persoon per jaar. Hierbij worden de eieren meegeteld die je zo eet, maar ook de eieren die in recepten gebruikt worden. Eieren in cake, gebak of koek worden niet meegeteld. In 2017 waren er 1469 pluimveebedrijven met 97 miljoen kippen, waarvan 44 miljoen vleeskuikens en 43 miljoen leghennen. 

Hoe ziet het leven van een kip er uit? Zoals ik hierboven al schetste zijn er in Nederland zo’n 43 miljoen leghennen. Maar ook deze hennen zijn ooit uit een eitje gekomen. In Nederland leggen ongeveer 1,5 miljoen moederdieren eieren waaruit kuikentjes geboren worden. Deze eieren worden kunstmatig uitgebroed in broederijen. Hier vindt een selectie plaats. Uit de helft van de eieren komen natuurlijk hennen en uit de andere haantjes. Maar omdat de legkippen voor andere eigenschappen zijn gefokt dan vleeskippen, kunnen de haantjes verder niet worden gebruikt. Daarom worden deze haantjes na 1 dag vergast of (met name in het buitenland) levend in de versnipperaar gegooid. Dit zijn zo’n 45 miljoen haantjes per jaar!!! De overgebleven leghennen worden na de geboorte vervoerd naar een opfokbedrijf. Hier worden de leghennen in 4 maanden volwassen waarna de hennen verhuizen naar een legbedrijf waar eieren geproduceerd worden. 

De traditionele legbatterijen waarin de leghen ongeveer een A4’tje (550 cm2) leefruimte had zijn sinds 2012 verboden in Europa. Er mag wel gebruik gemaakt worden van verrijkte kooien met 750 cm2 ruimte, kleine compartimenten en minimale voorzieningen voor eten, drinken, het verzamelen van eieren en het verwijderen van mest. Verder hebben deze kooien zitstokken, nesten, een strooiselruimte en een hoger plafond dan de traditionele legbatterijen. Ook bestaat er zoiets als koloniehuisvesting waarbij de leghennen beschikken over een oppervlakte van 900 cm2, maar dit komt per kip nog steeds op 2 A4’tjes uit. Ook krijgen de hennen geen frisse lucht en zien ze geen daglicht. Na 2021 zijn ook de verrijkte kooien en de meeste koloniehuisvestingen in Nederland verboden. 

Scharrelkippen leven in grote groepen met 1111 cm2 leefruimte per dier. De dieren hebben toegang tot nesten, zitstokken en scharrelruimte met strooisel, maar geen mogelijkheid voor frisse lucht of zonlicht. Vrije uitloopkippen hebben beschikking over een uitloop met meestal een grasveld. Soms wordt de uitloop aantrekkelijker gemaakt door begroeiing in de vorm van struiken, bomen of planten. In een biologische leghennenhouderij beschikken de hennen naast de kooien met legnesten, zitstokken en strooisel over 1666 cm2 leefruimte en een uitloop van 4 m2 welke voorzien moet zijn van voldoende vegetatie en schuilplekken. 

Maar kippen zijn toch gemaakt om eieren te leggen? De bankivahoen waarvan de kip afstamt legde zo’n 6 eieren per jaar. De kippen van tegenwoordig zijn zo gefokt dat ze elke 25 uur een eitje leggen, dit komt neer op ongeveer 300 eieren per jaar. Het lichaam van de kip is niet berekend op het leggen van zo veel eieren. Het put de kippen uit en de kippen hebben dan ook geen lang leven. Gemiddeld genomen leeft een gewone kip 10 jaar. Gangbare vleeskippen (plofkippen) leven echter slechts 42 dagen voor ze worden geslacht. Eigenlijk is de kip dan nog maar een kuiken. In hun korte leventje zien ze geen daglicht en leven met zo’n 20 kuikens op een vierkante meter. Veel van deze kuikens raken kreupel door voetzweren, brandhakken of gewrichtspijn. Scharrelkippen en biologische kippen leven iets langer, respectievelijk 56 tot 63 en maximaal 81 dagen. Legkippen leven vaak wat langer, maar zodra de eierproductie wat minder wordt, na ongeveer 1,5 jaar, worden ook deze kippen geslacht. Ze eindigen meestal in het buitenland als soepkip. 

En de eieren dan van de kippen van de buurman die vrolijk door de tuin scharrelen? Dit blijft een lastig punt. Het lijkt op het eerste gezicht niet zo erg om deze eieren wel te eten, maar het punt blijft dat de kippen uitgeput raken van het produceren van deze eieren. In een ei zitten veel voedingsstoffen, namelijk de nodige voedingsstoffen om een kuikentje te produceren. Kippen verliezen onder andere veel calcium door het leggen van de eieren, door ze de eieren zelf op te laten eten vullen ze dit weer aan. Als je toch graag kippen in je tuin wilt hebben, denk dan eens aan www.redeenlegkip.nl. Zij geven legkippen die anders naar de slacht zouden zijn gegaan een nieuw leven.  

Bronnen
veganchallenge.nl/waarom-eigenlijk-geen-eieren/
www.eieiei.nl/rivm-eierconsumptie-in-nederland-gestegen/
www.kipinnederland.nl/feiten-en-cijfers
www.nrc.nl/nieuws/2018/11/14/ongewenste-haantjes-opsporen-in-het-ei-a2755289
www.animalrights.nl/stop-de-slacht/eieren
www.redeenlegkip.nl
 

Reacties

Geen reacties gevonden

Write comment

* Verplichten velden